مختصری ازبیوگرافی زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)بر گرفته از مجموعه شعر نقاش خیال که در سال 1379چاپ شده(فاطمه مهدی زاده متخلص به زهره در سال 1298 در کاشان متولد شد و در سال 1318 تحصیلات متوسطه را در کاشان به پایان رساند ودرسال 1320 به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد. سروده ها مربوط به سالهای 1337تا 1345 می باشند فاطمه مهدی زاده در سال 1375 دار فانی را وداع گفته اند


من نهال تازه ا ى در بزم گلها نیستم
دلربا و دلكش و شوخ و دلارا نیستم

من گلى پژمرده ام در دست باد مهرگان
غنچه اى نشكفته از بهر تماشا نیستم

بلبلى هستم نوا خوان لیك در بند و قفس
غیر قید زندگى بر دست و بر پا نیستم

مرغكى هستم چهارَم جوجه در زیر پر است
ثروتى جز كودكان خوب و زیبا نیستم

غیر اشكى راه گم كرده ز چشم روزگار
غیر آهى سرد و مبهم روى لبها نیستم

جز نواى گنگ و خاموشى به دشت زندگى
جز دلى خونین و جانى پرتمنّا نیستم

غیر نومیدى به جانم نیست تا پایان عمر
غیر موجى بى نشان بر روى دریا نیستم

پیكرى در هم فشرده دارم و بى خویشتن
قامتى خم گشته جز از بار غمها نیستم

شمعیم لرزان و سوزان و زهستى بى خبر
پیرو پروانه ام از عشق پروا نیستم

شعله ام جانسوز اما دلپذیر و دلنواز
زهره ام من لیك در بزم ثریا نیستم

 

 

فاطمه مهدی زاده (زهره)

فاطمه مهدی زاده (زهره)

2115+