از مجموعه شعر نقاش خیال

_______________________________________________________________________________________________________

شدم از هجر رويت زار و خسته
مثال مرغ بال و پر شكسته
بجز رنج و ملال و تيره روزى
دلم از عشق تو طرفى نبسته

_______________________________________________________________________________________________________

دو زلفت خانمانم داده بر باد
ز دست ديده‏ ات فرياد فرياد
زعشقت بيدل و بيچاره گشتم
ز ظلمت كرده‏ ام صد ناله و داد

_______________________________________________________________________________________________________

گذرگاه تو را گلريز كردم
ز عشقت ناله شبخيز كردم
دل و جانم فدايت باد جانا
به راهت تحفه‏ اى ناچيز كردم

_______________________________________________________________________________________________________

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1269+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.