شاعر،دیوانه،شمع،پروانه،دردی،کشان،سربازان،عشق،همزبان،ساقی،همسایه،میخانه،گنج،عشق،پنهان،لاجرم،آتشین،ویرانه،نقل،بادام،لب،چشم،مدام،ساغر،دلداده،پیمانه،

از مجموعه شعر نقاش خیال

نام من خواهى اگر، من شاعرى دیوانه ام
همنشین شمعم و همصحبت پروانه ام

 

همره دُردى كشان كوى سربازان عشق
همزبان ساقى و همسایه میخانه ام

 

چونكه گنج عشق در من گشته پنهان لاجرم
با زبانى آتشین و با دلى ویرانه ام

 

نقل و بادام لب و چشمت اگر باشد مدام
ساغرى پر كن كه من دلداده پیمانه ام

 

تا كه یك شب از درم آئى و احیایم كنى
من رهت را پر گهر می سازم از دردانه ام

 

گر بدانم كى به بزمم پا نهى اى سرو ناز
با گل و مى نیك می آرایم این كاشانه ام

 

از سر مستى و شیدائى چو تركم می كنى
كى به گوشت می رسد این ناله مستانه ام

 

ناز پرورد منى، اى من بلا گردان تو
جان نثارت می كنم گر پا نهى در خانه ام

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1501+