نازت،عشقت،عالم،بريدم،شهر،كوه،دشت،صحرا،مثل،دلارام

از مجموعه شعر نقاش خیال

فراقت را به جان و دل خريدم
چو تو گل در گلستانى نديدم
نهادم دل به اميد و هوايت
به راهت از هوا خواهان بريدم

_______________________________________________________________________________________________________

بُتا چشم انتظارم از چه دارى
زعشقت بىقرارم از چه دارى
چو غنچه سينه چاكم از چه كردى
چو لاله داغدارم از چه دارى

_______________________________________________________________________________________________________

بهار آمد بهار من نيامد
بُـت سيمين عذار من نيامد
همه شب منتظر بر در نشستم
كَس از پيش نگار من نيامد

________________________________________________________________________________________________________

بيا تا شام تارم روشن آيد
محقر كلبه ام چون گلشن آيد
بيا بنشين كنارم اى گل ياس
كه از شوقت مرا جان بر تن آيد

_______________________________________________________________________________________________________

بيا نازت به جان و دل خريدم
به راه عشقت از عالم بريدم
بگشتم شهر و كوه و دشت و صحرا
به مثل تو دلارامى نديدم

_______________________________________________________________________________________________________

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1214+