نسیم،صبح،امد،نوید،باد،جنت،سحرگه،می،فروشم،جامی،منت،شیدا،گشتم،جام،شستم،زنگ،غمها،غزلخوان،دلبرم،سروش

از مجموعه شعر نقاش خیال

نسیم صبح امیدم نوید باد جنّت داد

سحرگه مِى فروشم آمد و جامى به منّت داد

چو شیدا گشتم از آن جام و شستم زنگ غمها را

غزلخوان دلبرم آمد سروشم از محبت داد

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

سروش محبت

1361+