اى،دوست،تنهائى،خو،نكنيم،جز،ديده،جادو،نكنيم،رفتى،بماندست،مكان،جانب،بس،فتنه،ميان،گيسوانت،خفته‏،دل،بسته،زلف،همرنگ،شراب،لب،ميگونت،جزميل،لعل،سخنگو

از مجموعه شعر نقاش خیال

اى دوست به تنهائى تو خو نكنيم
جز ياد از آن ديده جادو نكنيم

 

رفتى و بماندست مكان تو بجاى
جز جانب تو جاى دگر رو نكنيم

 

بس فتنه ميان گيسوانت خفته‏ ست
دل بسته به زلف تو از اينرو نكنيم

 

همرنگ شراب است لب ميگونت
جز ميل بدان لعل سخنگو نكنيم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1323+