نگاهت،خوش،جمالت،دلپسند،است،لبت،شیرین،و،لبخندت،چو،قند،است،قدم،بر،چشم،من،بگذار،و،بنشین،دل،زهره،به،زلفت،پاى،بند،است

از مجموعه شعر نقاش خیال

نسیم صبح امیدم نوید باد جنّت داد

سحرگه مِى فروشم آمد و جامى به منّت داد

چو شیدا گشتم از آن جام و شستم زنگ غمها را

غزلخوان دلبرم آمد سروشم از محبت داد

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

سروش محبت

1360+

از مجموعه شعر نقاش خیال  

نگاهت خوش، جمالت دلپسند است
لبت شیرین و لبخندت چو قند است

قدم بر چشم من بگذار و بنشین

دل زهره به زلفت پاى بند است

  زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

1272+