از مجموعه شعر نقاش خیال

سرو گفتم ،گفت بالاى من است
قند گفتم، گفت لبهاى من است

 

بوسه گفتم، گفت این از من بخواه
گفتمش سر، گفت در پاى من است

 

غمزه گفتم، گفت از ابروم پرس
ناز گفتم، گفت كالاى من است

 

اشك گفتم، گفت از هجرم بریز
ماه گفتم، گفت سیماى من است

 

مهر گفتم، پرده از رخ بر گرفت
زهره گفتم، گفت شیداى من است

زنده یاد فاطمه مهدی زاده(زهره)

1368+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.