شعر،فارسی

از مجموعه شعر نقاش خیال

فراقت را به جان و دل خريدم
چو تو گل در گلستانى نديدم
نهادم دل به اميد و هوايت
به راهت از هوا خواهان بريدم


بُتا چشم انتظارم از چه دارى
زعشقت بىقرارم از چه دارى
چو غنچه سينه چاكم از چه كردى
چو لاله داغدارم از چه دارى


بهار آمد بهار من نيامد
بُـت سيمين عذار من نيامد
همه شب منتظر بر در نشستم
كَس از پيش نگار من نيامد


بيا تا شام تارم روشن آيد
محقر كلبه ام چون گلشن آيد
بيا بنشين كنارم اى گل ياس
كه از شوقت مرا جان بر تن آيد


بيا نازت به جان و دل خريدم
به راه عشقت از عالم بريدم
بگشتم شهر و كوه و دشت و صحرا
به مثل تو دلارامى نديدم

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)