Monthly Archives: مارس 2017

از مجموعه شعر نقاش خیال

بنده كردم لطف بیش از حد تو

 وسعت دریا و جذر و مد تو

 

من نبودم هیچ لایق اى خدا

 تو نمودى از كرم این لطف ها

 

لطف و مهر تو ز حد بگذشته است

 این همه رأفت زبانم بسته است

 

قادر مطلق تویى عاجز منم

 چون ترا دارم ندارم هیچ كم

 

تو برایم همدم و همخانه اى

 در دلم چون گنج در ویرانه‏ اى

 

گنج من اى لؤلؤ و لالاى من

 جان من اى رهبر و مولاى من

 

تو گرفتى دست من در هر سقوط

 تا كه ننمودم چو گمراهان هبوط

 

جامه جان را تو بر تن كرده اى

 شوره زار من تو گلشن كرده  ‏اى

 

تو به من دادى چنین طبع لطیف

 تو به من دادى تن  و جان شریف

 

من نمی‏دانم چه‏ اى بوى گلى ؟

  یا نواى روح بخش بلبلى

 

سایه‏ اى اندر كویر زندگى

 آب صافى در كنار تشنگى

 

كان الماسى تو یا دریاى نور

 نغمه‏ ها سازى تو در آهنگ شور

 

باد پائیزى تو در ظهر تموز

 یا كه عشقى، عشق پاك سینه سوز

 

پاكتر از روح پاك شبنمى

 مهربان‏ تر از تمام عالمى

 

بهترى از صبح‏ هاى كودكى

 تو یگانه مهربانى، تو تكى

 

خوشتر و شیرین‏ تر از عهد شباب

 روح پرورتر ز اسرار كتاب

 

مهربان‏ تر از نگاه مادرى

 دلرباتر از نگاه دلبرى

 

بِه ز خضرى بهر ره گم كرده‏ ها

 بِه زنارى بهر سرما خورده‏ ها

 

رنج و شادى را تو یادم داده‏ اى

 نور ایمان در دلم بنهاده ‏اى

 

بهتر از ناز نگاه عاشقى

 خوشتر از سوز و گداز عاشقى

 

عشق و شور و نغمه ‏هاى شادیى

 خوشتر از صبح شب دامادیى

 

پاكتر از اشك در چشم یتیم

 دلنشین همچون نوازش در نسیم

 

اى خدا از جمله این ها بهترى

 در همه عالم فقط تو داورى

 

نازنین یار و انیس و همدمى

 چون تو را دارم كجا دارم غمى

 

تو شنیدى در دل شب راز من

 در خلال تیرگى آواز من

 

حق و باطل را نیامیزى به هم

 زشتى و نیكى جدا سازى ز هم

 

من به تو مشتاق و تو عشق منى

 لطف و مهرى همچو جانم بر تنى

 

از هزاران شكر كى كردم یكى

 نى به پیرى نى زمان كودكى

 

من نه خوبم نى عبادت كرده ام

 لیك بر بخشایشت پى برده ام

 

نیك می دانم ودودى و كریم

 عیب پوشى و غفورى و رحیم

 

پس چه غم دارم كه تو ربّ منى

 از گذشت توست دارم ایمنى

 

كش خط بطلان تو بر اعمال من

 باز كن در عرش اعلا بال من

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

 

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

به آن چشم سیاهت من اسیرم

 خیال روى تو نقش ضمیرم

نیَم لایق كه آئى در سرایم

       همى خواهم كه در راهت بمیرم

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

از سر کوى تو با ناله و افغان رفتم

 بادل غمزده و حال پریشان رفتم

اشک بر دامن و با رنج فراوان رفتم

بی ‏کس و خون جگر و بى سر و سامان رفتم

 

جان و دل باختم و بی دل و بى جان رفتم

تو مپندار که از کوى تو آسان رفتم

 

منم آن عاشق بیدل که چنین خوار شدم

 خوار و بیچاره آن طُـرّه طرّار شدم

مست و مخمور از آن چشم شرر بار شدم

 محو افسونگرى یار فسونکار شدم

 

چون جفا دیده ‏ام اى یار هراسان رفتم

 رخت بستم زبـرَت خسته و نالان رفتم

 

فکر کردم که شدى مونس جان و دل من

 شاید از مهر تو آسان بکنى مشکل من

چون بُود مهر تو آغشته به آب و گل من

 عاقبت رنج و تعب شد ز جفا حاصل من

 

آخر از خون جگرتر شده دامان رفتم

 از سر کوى تو اى سرو خرامان رفتم

 

رفتم از دست تو با باد شکایت کردم

 شرح حالم ز ازل جمله حکایت کردم

نه که خود گفتم و از قلب روایت کردم

 باد را بعد به سوى تو هدایت کردم

 

تا بگوید به تو، من با رخ پژمان رفتم

 همچو گردى شدم و از تو گریزان رفتم

 

وه که یک ذرّه به من از تو عنایت نرسید

 نگهى از تو بدین بنده به غایت نرسید

از دل تنگ به گوش تو شکایت نرسید

 یا که پیغام به سویت به رضایت نرسید

 

دردمند تو بُدم ناشده درمان رفتم

 با تن بى رمق ودیده گریان رفتم

 

رحم کن با من دلسوخته بازى تا کى

 راستگو باش بُتا شعبده بازى تا کى

دوست رنجاندن و بیگانه نوازى تا کى

 وقت بگذشت دگر قصه درازى تا کى

 

عاقبت از غم تو سر به گریبان رفتم

 قصه عشق تو نایافته پایان رفتم

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

بیش از این منتظر مكن ما را

 چاره كن قلب ناشكیبا را

 

نگهت آرزوى جان منست

 باز كن دیده فریبا را

 

گر ببارد ز جانبت خنجر

 من به جان می خرم تماشا را

 

كى توانم كه برگزینم من

 غیر تو نازنین زیبا را

 

یك شب از راه لطف پرسیدى؟

 حال این بى قرار تنها را

 

تو كه امروز یاد ما نكنى

 چه بگوئى جواب فردا را

 

این لب و این دهان زیبایت

 به فغان آورد مسیحا را

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

پُرگشته زخون دل من ساغرم امشب

 نبوَد بجز از یاد رُخت در برم امشب

 

هر شعر كه سازم همه در پاى تو ریزم

 كورند از این غصه كه من شاعرم امشب

 

اى دوست بیا رنج جدائى به سر آور

 تا پاك كنم راه به چشم ترم امشب

 

چون شمع ز غم سوزم و از عشق گدازم

 اى یار كمك كن كه دم آخرم امشب

 

بس شور و شر از لعل تو و چشم تو دیدم

 باز آى و ببین حاصل شور و شرم امشب

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

نوش لب لعل تو ممد حیاتست

 روى فرح بخش تو مفّرح ذاتست

 

ساعت شیرین وصل و تلخى هجران

 بهر من دلشده حیات و مماتست

 

ناز كنى هر چه، ناز توست نیازم

 بوسه بده چون دوام حُسن زكاتست

 

هر سخنى كز دهان توست چه زیباست

 صحبت تلخ از لبت چو شهد و نباتست

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

سرو شرمنده از آن قامت زیباى تو شد

 پست شمشاد از آن قد دلاراى تو شد

 

دل كه خونین شد و آشفته و بى سامان گشت

 باز مأواش در آن زلف سمن ساى تو شد

 

آنكه در حلقه رندان جهان منزل داشت

 دیدمش خاك نشین بر در مأواى تو شد

 

مفتى شهر كه سجاده كشیدى بر دوش

 عاقبت مست از آن ساغر و میناى تو شد

 

آنكه از خنجر ابروى تو شد كشته عشق

 باز هم زنده از آن لعل مسیحاى تو شد

 

عقل از خانه و كاشانه فرارى گردید

 زانكه مغلوب دل و خواهش بى جاى تو شد

 

عاشق بیدل دیوانه پیمانه پرست

 تا كه چشمش به تو افتاد شكیباى تو شد

 

زهره از روز ازل كین قد و بالاى تو دید

 تا كه جان داشت به تن محو تماشاى توشد

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

باز هم این دل خونین به تمنّاى تو شد

 زار و پژمرده و طوفانزده در پاى تو شد

 

هر چه اندرز نمودم كه مرو از پى یار

 آخر از روزن دیده به تماشاى تو شد

 

خواست تا راه سر كوى تو گیرد این دل

 لنگ لنگان همه شب بادیه پیماى تو شد

 

هر چه گفتم مرو از خانه و كاشانه خویش

 نشنید از من و محو رخ زیباى تو شد

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

لطف خود باز به من گر برسانى چه شود

 حال آشفته ما گر تو بدانى چه شود

 

گر شبى با من درمانده بى همدم و یار

 اندرین كلبه ویران گذرانى چه شود

 

گر نگاهى ز وفا بر منِ مسكین فكنى

 راز دلداده ز چشمش تو بخوانى چه شود

 

اى صبا! گر ز من سوخته دل پیغامى

 به دلارام نگارم برسانى چه شود

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)

از مجموعه شعر نقاش خیال

 

غم مخور گر همه ایّام به كام تو نشد

 یا اگر پرتو امید به بام تو نشد

 

خونما با الم و صبر نما پیشه، اگر

 آهوى وحشى اقبال به دام تو نشد

 

خویش از سكّه مینداز ز درد و غم و رنج

 سكّه بخت چو پیوسته به نام تو نشد

 

كن رهایش چو نسیم و ز هوایش بگریز

 آن كسى را كه هواخواه مدام تو نشد

 

از گذشته بگذر چشم به آینده بدوز

 از لبِ نوشى اگر باده به جام تو نشد

 

یاد او می ‏نكن و دل ز كمندش برهان

 آنكه یك ثانیه دلخوش به پیام تو نشد

 

در گلستان جهان سرو قدان بسیارند

 گل به دست آر اگر خار به دام تو نشد

 

ناله و زارى خود رابه فلك عرضه مدار

 گر فلك برده و گر زهره غلام تو نشد

 

زنده یاد فاطمه مهدی زاده (زهره)